Jakt med springerspaniel

Springern är en stötande och apporterande hund!

Hunden skall söka snabbt och energiskt inom skotthåll för föraren. När den finner vilt ska den stanna spontant och apportera på kommando. Apportgreppet ska vara mjukt och hunden får aldrig skada viltet.

En springer kan användas för jakt på fältvilt i söder och på skogsfågel och ripa i norr.

Som apportör kan en spaniel oftast mäta sig med den bästa retrievern såväl på land som på vatten. Fälthare och kanadagäss hämtar den med bravur.

En springer av jakttyp ska söka med låg näsa och den ska gå under vegitationen och med kraft tränga igenom såväl björnbärs- som slånsnår.

Nedan finns en film från ett championship i Storbritannien och en film på Fågeljägarens Honey Buzzard.

Mer om träning av en springer finns på sidan träningsråd!

 

Välkommen

Välkommen till www.fageljagarens.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar